7-letnie cykle życia

Nasze ciało ulega nieustannym przemianom i to przez cały okres trwania naszego życia. Natomiast nasze życie kształtują cykle i rytmy przez które przechodzimy. Tego typu rytmami między innymi są: wdech i wydech, bicie naszego serca, zmiany w głębokości naszego snu, dzień i noc, pory roku itd. Rytm to najbardziej oryginalna ekspresja i uniwersalny język życia. Całe nasze życie można postrzegać jako cykl, który podlega określonym rytmom. Jeśli te rytmy zostaną zaburzone, mają natychmiastowy wpływ na nasze ciało i psychikę. Są również rytmy, których nie jesteśmy świadomi, a które mogą na nas silnie oddziaływać. Według Rudolfa Steinera i Bernarda Werbera istoty ludzkie rozwijają się w okresach siedmioletnich cykli.

W ciągu 7 lat nasze ciało fizyczne przechodzi przez wiele cykli, które obejmują różne procesy fizjologiczne w ciele, które wpływają na naszą witalność, komórki naszego ciała, tkanki, organy. Ciało w przeciągu tych 7 lat może się poważnie zmienić (tak zewnętrznie jak i wewnętrznie), niektórzy (po tym okresie) mają zupełnie inną sylwetkę, ruchy ciała, rysy twarzy czy nawet włosy. W tym czasie doświadczamy zmian w swojej osobowości (psychiki), również w zakresie sfery duchowej.

Niektórzy badacze podejrzewają, że szczególna pozycja siódemki jest oparta na wczesnych obserwacjach natury: Babilończycy rozpoznali na niebie siedem ciał niebieskich – Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna (Neptuna odkryto dopiero w 1846 roku). Faktem jest, że liczba 7 występuje w naturze np. tęcza składa się z siedmiu kolorów (nakładając je wszystkie na siebie otrzymamy kolor biały), a księżyc wchodzi w nową fazę co siedem dni.

W jodze kundalini znamy trzy główne cykle życiowe, które kształtują nas inaczej na każdym etapie naszego życia: 7-letni zwany cyklem świadomości, 11-letni zwany cyklem inteligencji i 18-letni zwany cyklem życia. W tym artykule opiszę jedynie cykl 7-letni, bo myślę, że ma on największy wpływ na człowieka. Cykl 7-letni opisuje wyzwania życiowej i przemiany, które powtarzają się co 7 lat (w wieku: 7 lat, 14 lat, 21 lat, 28 lat, 35 lat, 42 lata, 49 lat, 56 lat, 63 lata, 70 lat, 77 lat… itd.).

Cykl od 0 do 7 roku życia

Jest to czas narodzin, niewinności, czystości, kształtowania się ciała fizycznego. Przechodzimy ze „świata eterycznego” do „świata materialnego”. Na tym etapie dusza aklimatyzuje się do swoich nowych warunków życia w ciele. Niemowlę doświadcza ogromu świata wokół niego (czuje się małe i zagubione). W pierwszym etapie życia dziecko zaczyna poznawać wszystko dookoła siebie, aby dopiero w późniejszym czasie wyruszyć „dalej”. Dość szybko rozpoczyna naukę chodzenia, zaczyna się słownie komunikować, rozwija swoją samoświadomość. Około drugiego roku życia na ogół rozpoczyna się tzw. „bunt dwulatka”, który dotyczy rozwoju tożsamości duszy. W tym okresie stopniowo ujawniają się dziecka predyspozycje oraz słabości.

Dziecko w tym czasie na ogół ma bardzo silną więź z matką (uczy się rozpoznawać jej głos, reaguje na jej zapach, mleko… doświadcza jej ciepła, pieszczot, pocałunków, czułości – jest to jego pierwszy kontakt z uczuciami…), dodatkowo dziecko tworzy silne więzi z otaczającymi go osobami. Dusza dziecka powoli uświadamia sobie, że jest odrębną jednostką, że nie jest częścią swojej mamy, czy taty. Na ogół w tym okresie dziecko jest kochane bezwarunkowo i to z samego faktu bycia („Jestem kochany, bo jestem”). Pierwsze cztery lata życia dziecka są wyjątkowo istotne, w tym okresie intensywnie formują się jego reakcje na otaczający go świat oraz uczy się wyrażać swoje emocje.

Pierwszy cykl 7-letni na ogół kończy się wyjściem z kokonu ochronnego matczynej miłości i powolne odkrywanie reszty świata, który nie zawsze jest tak czuły i miły jak matka. Dziecko zaczyna mocniej wyrażać siebie. Niektórym dzieciom ciężko jest zakończyć ten piękny bajkowy okres, w którym miło spędzają swój czas… gdzie są zabawki, misie, lalki i samochodziki. W tym okresie (0-7) tworzą się podstawy osobowości (rozwój wewnętrzny i emocjonalny). Wzmacnia się połączenie duszy z ciałem. Początkowo nie posiadamy żadnych uprzedzeń, lecz wraz z upływającym czasem one się w nas tworzą. Ten czas jest również źródłem naszych głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się nasze zahamowania i lęki, z których mogą powstawać traumy; zaczynamy doświadczać dualności świata, w którym przyszło nam żyć. Do pierwszego roku życia na dziecko ma wpływ słońce, potem księżyc. Energia słoneczna pozostaje, ale moce księżyca mieszają się z nią. Ptolemeusz o wpływie księżyca pisze tak: „szybki wzrost, upodobanie do płynnego na ogół pożywienia, zmienność postawy i kondycji oraz niepełność i niecałkowite ukształtowanie duszy”.

Cykl od 7 do 14 roku życia

Zmiana. Jest to „czas rozeznania”. Osoba w tym wieku rozpoczyna naukę w szkole, rozwija w sobie racjonalne i logiczne myślenie, gromadzi wiedzę potrzebną do przeżycia w świecie… ukazuje się jej charakter i temperament… uwalnia się od matczynej osłony. W tym okresie zaczyna pojawiać się silna więź z ojcem, staje się on nowym sojusznikiem w doświadczaniu i odkrywaniu świata poza rodzinnym terenem, poszerza on ochronny rodzinny kokon i staje się punktem orientacyjnym dla dziecka. Matka była „ukochaną” natomiast ojciec powinien być uwielbiany. W tym czasie również rośnie wyobraźnia jak i samoświadomość dziecka, rozszerzają się jego własne wartości, tworzy się jego osobowość. Otwierają się jego zmysły na świat zewnętrzny, aby testować (doświadczać) życie.

W tym cyklu ważne jest obcowanie z przyrodą (widzenie jej piękna i odkrywanie jej tajemnic). Dobrze byłoby rozwinąć w dziecku poczucie piękna oraz pobudzić je artystycznie. Istotnym jest rozbudzenie ciekawości dziecka do odkrywania i poznawania nowych rzeczy. Po wypadnięciu zębów mlecznych pojawiają się zęby stałe, symbolizujące wchodzenie w okres samodzielności dziecka. Na ten okres ma wpływ planeta Merkury. Według Ptolemeusza planeta ta „zaczyna wyodrębniać i kształtować w duszy rozum i zdolności myślenia, a także wpajać jej zalążki i pierwsze przesłanki wiedzy (…)”.

Cykl od 14 do 21 roku życia

Ciekawość. W tym cyklu zaczyna się czas wielkiego buntu, ale i przyjemności. Dziecko zaczyna doświadczać kryzysu związanego z dojrzewaniem oraz poznawaniem materii. W tym czasie jeszcze mocniej formuje się jego intelekt. Pojawiają się pragnienia zmiany świata na lepsze… w tym chęć zniszczenia istniejących struktur, aby je zastąpić czymś innym / czymś lepszym… bardziej ludzkim. Młodzi ludzie zaczynają działać na przekór (czasami na złość), zaczynają walczyć z rodzicami / rodziną, z najbliższym otoczeniem, ze szkołą, czy ze społeczeństwem.

Nastolatków w tym okresie fascynuje głośna muzyka, romantyczne partnerstwa (budzi się w nich seksualność), pragnienie niezależności… niekiedy uciekają z domu, czy nawiązują przyjaźnie z grupami młodzieży, które są uwikłane w nałogi czy wybryki huligańskie… w tym wieku niektórzy wyznają wartości anarchistyczne oraz odrzucają (nie akceptują) starych wartości. Ten okres zakańcza się wyjściem z „rodzinnej bańki”, co skutkuje mocniejszym wejściem w okres samodzielnego życia. Wygląd dla ludzi żyjących w tym przedziale wiekowym staje się bardzo ważny, podobnie jak znajomości / przyjaźnie, własni idole. Często młodzież w tym okresie ma duże pragnienie bycia popularnym. Pod koniec tego cyklu człowiek osiąga odpowiednią dojrzałość fizyczną oraz psychiczną, aby żyć w materii.

Na ten cykl ma wpływ planeta Wenus, która powoduje potrzebę miłości, bycia z kimś (związek / małżeństwo). Osoba w tym przedziale wiekowym ma chęć podobania się i imponowania płci przeciwnej. Wzrasta kreatywność, chęć dobrej zabawy i rozrywki. To właśnie w tym cyklu przeżywane są pierwsze doświadczenia seksualne, pierwsze zakochania / fascynacje drugą osobą. Tu podejmowane są życiowe decyzje o wyborze partnera na stałe. Planeta Wenus ma także swoją mroczną stronę, która cechuje się: zazdrością, zawiścią, rozczarowaniem miłosnym. O wpływie planety Wenus Ptolemeusz pisze: „ducha ogarnia jakiś szał, nieopanowanie, pociąg do jakichkolwiek bądź związków miłosnych, żarliwość, skłonność do podstępów i zaślepienie właściwe pochopnemu działaniu”. Od 20 roku życia siły planet zaczynają oddziaływać na duszę. W wieku 21 lat rodzi się dusza uczuciowa (mocniejszy rozwój uczuć).

Cykl od 21 do 28 roku życia

Poszukiwanie. Między 21 a 28 rokiem życia idziemy dalej w świat. Zostawiamy przeszłość za sobą i planujemy swoją przyszłość. Dążymy do większej autonomii i opuszczamy dom rodzinny (wyrywamy się spod wpływów rodziców). Odkrywamy nową wiedzę, zdobywamy swoją pierwszą pracę (zawód) i zaczynamy mocniej uczestniczyć w życiu partnerskim. Stajemy się bardziej pewni siebie. Życie nabiera tempa, zarówno zawodowego, jak i prywatnego (budowa domu, wychowywanie dzieci). To nasza najbardziej aktywna i najpotężniejsza faza, w której wyznaczamy kurs na naszą przyszłość, a co więcej w tym okresie następuje mocniejszy rozkwit czakry serca, co cechuje się rozwojem miłości do samego siebie oraz do innych… jednym słowem nasze serce staje się bardziej czułe i wrażliwe. W wieku 28 lat rodzi się dusza intelektualna (mocniejszy rozwój intelektu).

Cykl od 28 do 35 roku życia

Udawadnianie. Jest to między innymi czas rodzicielstwa (dbanie o swoje dzieci). Jest to również faza bardzo pracowita i produktywna, w której możesz przetestować swoje wartości i koncepcje (np. projekt w pracy). Człowiek w tym okresie wykracza poza ochronę i pomoc rodziny, chce już w tym czasie stać na własnych nogach. Pragnie wejść w świat i się samorealizować, podejmować własne niezależne decyzje i iść swoją indywidualną ścieżką. Pojawia się w nim pragnienie bycia kimś, chce coś osiągnąć, coś sobą reprezentować. Sprawdza swoje możliwości na wielu płaszczyznach. Chce kariery zawodowej, wdrażania w życie nowych idei, projektów, chce dokonać tego, z czym inni sobie nie poradzili. Nie boi się zmienić zawodu, który okazał się być dla niego niedostatecznie satysfakcjonujący. Narodziny duszy świadomej następuje około 35 roku życia (większa świadomość i uważność).

Cykl od 35 do 42 roku życia

Refleksja. Widzisz w miarę wyraźnie swoje poprzednie doświadczenia i umiesz wyciągnąć z nich w miarę poprawne wnioski. Zyskujesz przezorność i rozwijasz nowe wewnętrzne źródła siły – często dzieje się to poprzez różnego typu kryzysy, które mogą być związane z np. pracą zawodową, zdrowiem, związkiem. W tym okresie doświadczamy wielu irytacji, zmagań, ciężkich przeżyć, którym musimy stawić czoło (i to niezależnie od tego, czy mamy na nie ochotę). Również powoli wyłania się opieka nad własnymi rodzicami. Jest to czas na wstępną ocenę dotychczasowego życia. Zadajemy sobie pytania typu: Na jakim etapie swojego życia jestem obecnie? Co osiągnąłem do tej pory? Co jeszcze chce osiągnąć?

Cykl od 42 do 49 roku życia

Odgraniczenie. Masz do czynienia z ciemną stroną swojej duszy (kryzys wieku średniego / menopauza). Twoje trzeźwe spostrzeżenia na swój temat rosną, podczas gdy twój partner niekiedy wydaje ci się bardzo odległy (masz wrażenie, jakbyście się od siebie oddalali). W tym okresie dominują walki z samym sobą lub z partnerem. Natomiast pod koniec mrocznego okresu następuje „całkowita inicjacja” – także jako para, która sprawdziła się w trudnościach. W tym czasie niektórzy zmieniają swoje priorytety, czy cele życiowe – może się pojawić decyzja o rozwodzie czy zmianie dotychczasowej pracy (następuje mocniejsze przemodelowanie dotychczasowego życia). Niektórzy osiągają cele, które wcześniej nie były dla nich dostępne. Koniec końców następuje ustabilizowanie zawodowe, a dodatkowo są dobre (sprzyjające) perspektywy, aby rozkwitło życie rodzinne. Człowiek w tym czasie odnajduje swoje miejsce w społeczeństwie oraz nawiązuje trwałe i owocne relacje.

Cykl od 49 do 56 roku życia

Dalekowzroczność. Czas rewolucji. Wychodzimy z kryzysów, zapętleń (także tych związanych z przełomem 50. urodzin). Stajemy się silniejsi ze świadomością tego, co jest dla nas w życiu naprawdę ważne. Koncentrujemy się na wiedzy, która może się nam przydać w dalszych latach życia. Jest to również czas podjęcia decyzji, której dziedzinie życia chcemy nadać najwyższy priorytet, co wyznaczy kierunek naszej przyszłej pracy i działaniu. Nasza „druga połówka” będzie zaskoczona, gdy odkryje w nas nowe aspekty, które w tym czasie zaczną się w nas pojawiać, lecz trzeba uważać, bo niekiedy w tym okresie związki ulegają rozpadowi.

Jeżeli udało się nam dostąpić spełnienia w rodzinie i pracy zawodowej, możemy zacząć pragnąć czegoś głębszego – tym czymś będzie sfera ducha oraz wewnętrzna mądrość. Jeżeli uaktywnimy w sobie ów dział życia, będziemy go pielęgnować w sobie już do końca naszych ziemskich dni. Nasza nowa „duchowa pasja” sprzyja w osiągnięciu wewnętrznej harmonii, a co więcej pomaga nam w uwolnieniu się od naszej „trudnej” przeszłości oraz od wszelkich negatywnych powiązań energetycznych, których nabawiliśmy się w tym wcieleniu.

W tym okresie kobieta osiąga spełnienie biologiczne związane z płodnością oraz z wychowywaniem dzieci, jest również spełniona materialnie. Zaczyna się jej życie duchowe – jest to tzw. „druga wiosna” kobiet, jak mówią taoiści, odrzucenie wszystkiego, co nieistotne i skupienie się na tym, co najważniejsze. Jest to również czas pożegnania się ze swoją młodością i atrakcyjnością, co nie zawsze odbywa się dla kobiet w bezbolesny sposób. W tym okresie oddziaływuje na człowieka planeta Jupiter.

Cykl od 56 do 63 roku życia

Łatwość. Jest to czas głębszej refleksji nad swoim życiem. Nie musimy już niczego udowadniać sobie ani innym, patrzymy bardziej wyrozumiale na cudze błędy, a także stajemy się bardziej tolerancyjni wobec naszego partnera. Po osiągnięciu stabilizacji materialnej, społecznej i duchowej czas na zdobywanie wewnętrznej wiedzy. Zdobywamy uznanie rodzinne, społeczne i zawodowe. W tym okresie ważne jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Pod koniec tego cyklu zaczynamy doświadczać głębszej mądrości wynikającej z naszych przeżytych doświadczeń. Na ten cykl ma wpływ planeta Saturn. Ptolemeusz tak pisze: „Naturalny zmierzch zapada nad życiem, które zamiera, traci ducha i siły, a [człowiek] podatny jest na urazy i ze wszystkiego niezadowolony (…)”.

Cykl od 63 do 70 roku życia

Odnowa. Musimy nauczyć się odpuszczać sprawy, które nie są warte naszej energii / uwagi. Zdarza się również, że w tym czasie możemy tkwić w kryzysie charakterystycznym dla cyklu 35-42. Czasami niektórzy ludzie celowo mocniej zagłębiają się w relacje rodzinne lub w pracę, aby być zmuszonym do rozpoczęcia wszystkich cykli od nowa. W ten sposób próbują uniknąć przypominania sobie o nadciągającej starości (połączonej z utratą fizycznej sprawności i siły) i ewentualnej śmierci – dodatkowo nie mają ochoty na refleksje duchowe, gdyż boją się poznać samych siebie. Warto też wspomnieć, że bycie samym ze sobą dla osób w tym przedziale wiekowym jest często dla nich nie do zniesienia.

Jest to punkt zwrotny, w którym dokonujemy przeglądu całego swojego życia. Dla wielu osób jest to czas nostalgii oraz oceny własnych sukcesów i porażek życiowych. W rezultacie dusza może zdecydować o zakończeniu danego wcielenia lub zainicjować nowe przedsięwzięcia służące dalszemu wyrażaniu jej energii. Osoby, które na planie duchowym decydują się opuścić plan fizyczny, zaczynają chorować, co pozwala im rozluźnić więzy z życiem na ziemskim planie. Czas trwania tego procesu jest różny, w zależności od danego człowieka.

Na tym etapie mogą również pojawić się drastyczne zmiany stylu życia. Wiele osób w tym wieku (lub jeszcze starszych) angażuje się w działania i przedsięwzięcia niezrozumiałe dla ich dzieci, co może prowadzić do konfliktów rodzinnych. Ponadto dla niektórych ludzi jest to czas nowych narodzin, któremu towarzyszy uczucie, że życie dopiero się zaczyna – wtedy takie osoby odczuwają głębsze połączenie ze światem, mają w sobie więcej radości, lekkości i zadowolenia – taki stan bycia wpływa pozytywnie na ich relacje z innymi ludźmi. W tym okresie porównujesz swoje doświadczenia życia, czy cele, idee zostały zrealizowane. Spoglądasz wstecz na owoce swoich wysiłków, pracy. Czujesz zadowolenie i wewnętrzną satysfakcję, że udało się tobie zrealizować to, czego pragnąłeś / chciałeś / zamierzałaś zrobić. Jeśli coś nie poszło po twojej myśli, wybaczasz sobie, że nie udało się tobie tego zrobić jak zamierzałeś. Najbardziej cieszysz się życiem po osiągnieciu tego etapu. Pojawia się w tobie kreatywność, zaczynasz malować, pisać, rzeźbić.

Cykl od 70 do 77 roku życia

Patrzenie wstecz. Uczysz się, jak cieszyć się drobnostkami oraz każdym momentem swojego życia. Porzucasz mało znaczące sprawy, gdyż nie chcesz już trwonić na nie swojej energii. Zaczynasz wreszcie doceniać bycie ze samym sobą. Masz ochotę na odpoczynek i medytację. Dużo rozmyślasz nad swoim życiem. Odsuwasz ziemskie sprawy na dalszy plan i mocniej nawiązujesz kontakt z własną duszą. Ciągnie cię do natury. Wiele czasu poświęcasz na wspominanie swojego dzieciństwa / młodości.

Cykl od 77 do 84 roku życia

Mądrość. Z powodu przeżytych lat nazbierałeś dużo osobistych doświadczeń, które mogą służyć innym w potrzebie. Może bycie prababcią / pradziadkiem sprawi Tobie wielką radość. 

Cykl od 84 i dalsze lata życia

Uwolnienie się. Czas walki już dawno minął. Ciało i umysł są już zmęczone. Dominującym tematem jest pojednanie i wyrozumiałość, zwłaszcza wobec samego siebie. Bardziej skupiasz się na byciu (istnieniu) niż na mówieniu. Czujesz, że Twoje życie dostarczyło ci wielu cennych doświadczeń, które możesz w każdej chwili przywołać w swojej pamięci. Niektórzy odczuwają bezradność, gniew, czy żal, gdy uświadamiają sobie, że niebawem odejdą z tego świata, dlatego należy pogodzić się z tym, co nieuchronne. Gdy ciało fizyczne boli, możesz mieć intensywniejsze myśli o zakończeniu swojej ziemskiej wędrówki… niemniej jednak warto być wdzięcznym za te wszystkie przeżyte lata, gdyż nie każdemu jest dane, aby dożyć do tak sędziwego wieku. Należy uwolnić się od poczucia winy, że jest się obciążeniem dla najbliższych / rodziny. Staraj się osiągnąć spokój duchowy przed swoim odejściem z tego świata, to znacznie ułatwi twój proces przejścia na drugą stronę.

Podsumowanie

Fazy życia są bardzo charakterystyczne z powodu licznych zmian, przez które przechodzi ludzkie ciało i psychika. Gdy jakiś etap życia się przedłuży lub szybciej zakończy, wpłynie to na nasze dalsze „cykle życiowe”. Zdarza się, że w wieku dojrzałym przeżywane są kryzysy wieku młodzieńczego. Jeśli robienie kariery zajęło dużo czasu i nie było go na zakładanie rodziny, przesuwa się to w czasie. Dla mężczyzn jest to możliwe, natomiast dla kobiet niektóre przesunięcia są trudniejsze do zrealizowania np.: posiadanie dziecka w późnym wieku (chociaż nawet teraz część kobiet decyduje się na dziecko nawet po 50 roku życia). Wszystkie informacje o „siedmioletnich cyklach” są jedynie przybliżonymi informacjami, gdyż dla jednej osoby cykl przychodzi trochę wcześniej, a dla innej trochę później.

Jeżeli chcesz odmienić swoje życie, nie próbuj tego zrobić w ciągu jednego dnia, lecz wyznacz sobie długoterminowy plan na realizację tego zadania. Najważniejsze jest to, aby wyraźnie wyznaczyć sobie swoje nowe cele i aby pracować nad nimi stopniowo i systematycznie. Jeżeli Twoje cele będą zgodne z celami Wszechświata, dostaniesz dodatkowe wsparcie. Obecny czas daje nam wiele możliwości działania, więc warto z tego skorzystać. Najpierw odkryj, kim naprawdę jesteś, a potem będziesz robił to, czego pragniesz, aż w końcu otrzymasz to, czego chcesz, docierając do celu.

„Życiowe wyzwania nie powinny Cię paraliżować.
Powinny pomóc Ci odkryć, kim naprawdę jesteś.”
(Bernice Johnson Reagon)

Każdy etap daje nam pewne możliwości, które możemy wykorzystać do realizacji naszych marzeń / celów życiowych. Od ciebie zależy czy przejdziesz swoje „cykle życiowe” ze złością, strachem, niepokojem, czy raczej z radością, spokojem i optymizmem. Jak to zwykle w życiu bywa, sam musisz zdecydować, co ze swoim życiem zrobisz i jakie decyzje podejmiesz. Jakie by one nie były, życzę Ci powodzenia na Twojej życiowej drodze 🙂


Przy pisaniu tego artykułu wspomagałam się następującymi książkami:
– Balbina Pędziwiatr „Kurs astrologii”
– Bernard Werber „Imperium aniołów”
– Wilhelm Hoerner „Zeit und Rhythmus: Die Ordnungsgesetze der Erde und des Menschen”


Meggi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *