Zbalansowanie energii męskiej i żeńskiej

Przychodzimy na ten świat jako kobieta albo mężczyzna. Obojętne, jakiej płci jesteśmy, mamy w sobie zarówno energię żeńską jak i męską. Nasza lewa półkula to logiczne i racjonalne działanie / myślenie – tyczy się codziennych obowiązków, podejmowanych decyzji, stanowczego i konsekwentnego działania. Natomiast nasza prawa półkula odpowiada za intuicję, kreatywną stronę naszej osobowości – życie rodzinne, ognisko domowe, czułość, delikatność, relacje z otoczeniem, jak i postrzeganie świata.

Obecnie w wielu kobietach nastąpiło przebudzenie „świętej kobiecości”. Przez bardzo długi czas istniała duża nierównowaga w funkcjonowaniu społeczeństw, w odnoszeniu się jednych do drugich, jak i odnoszeniu się mężczyzn do kobiet. Od tysięcy lat ludźmi kierował umysł, władza, rywalizacja, siła i pozycja społeczna. Kobiety były traktowane nieludzko i często wchodziły w skład inwentarzu, były zniewolone, kontrolowane. Mężczyźni, którzy obejmowali wysokie stanowiska, rządzili we wszystkich krajach, kontrolowali i zarządzali ludem, tak jak im pasowało. Podbijali inne państwa, alby posiadać jak największe terytorium, mieć wpływy i bogactwo. Narzucili swój porządek świata, który zachwiał równowagę energetyczną pomiędzy męską i żeńską energią. Teraz stoimy przed wielkimi zmianami, gdzie energia kobieca zaczyna działać, aby przywrócić świętą równowagę.

Trzeba zrozumieć, że chodzi tutaj o RÓWNOWAGĘ, a nie walkę i panowanie jednej energii nad drugą (niektórzy błędnie ten aspekt rozumieją, myśląc, że energia kobieca ma walczyć, czy wyprzeć energię męską). Nie może być dobrze, kiedy w świecie ego i rozum górują nad sercem i uczuciami, w ten sposób odwieczny porządek świata został zakłócony i musi powrócić do równowagi, jeśli my jako rasa ludzka chcemy przetrwać.

Została również zachwiana równowaga pomiędzy Duchem a ciałem, gdzie ciało stało się kultem a o Duchu zapomniano. Teraz w świecie liczy się współzawodnictwo (rywalizacja), często idzie się po „trupach do celu”, liczy się tylko kto lepszy, silniejszy, sprytniejszy itd. … zapomniano o braterstwie, otwartości, czystości intencji, współczuciu, poszanowaniu drugiej osoby, czy miłości.

Nie tylko kobiety są źle traktowane, ale nasza Ziemia również (grabi się jej zasoby). Obecnie wszystko gdzie jest pierwiastek żeński, jest niszczone na wiele sposobów. Niektórzy mężczyźni (którzy się budzą) to zauważają i zdają sobie sprawę, że brak równowagi może doprowadzić do tragedii. W kobietach budzi się prastara energia, ich moc i wielka mądrość, która wycofała się do wewnątrz, aby móc przetrwać ten zewnętrzny ucisk.

Obecnie u większości osób energia żeńska i męska nie jest w równowadze. Jako dziecko nie miałam prawidłowych wzorców bycia kobietą, tak naprawdę nie wiedziałam, jaka mam być jako dziewczynka / kobieta, czy miałam być posłuszna / nieposłuszna, uległa / nieuległa, spokojna / agresywna itd. Często przyjmowałam rolę męską i żeńską, bo nie wiedziałam, co należało do zakresu moich obowiązków. Myślę, że wielu z nas nie wie, co znaczy być prawdziwą kobietą / mężczyzną. Umiałam odróżnić kobietę od mężczyzny, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jak dana płeć powinna się zachowywać. Moimi wzorcami byli rodzice, niestety oni nie mieli wybalansowanych energii i przejęli błędne wzorce i programy od własnych rodziców, a oni z kolei od swoich.

Nasze środowisko, w którym żyjemy, ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się wzorca kobiety i mężczyzny. Jeśli wokół nas jest wiele niewłaściwych, patologicznych zachowań (w tym ucisk i dyskryminowanie kobiet), to odciska to na nas silne piętno. Jeśli chłopiec widzi, że ojciec nie szanuje mamy, to nie będzie miał jako dorosły szacunku dla kobiet, bo nic innego w domu nie widział. Rodzice, środowisko, systemy społeczne, dogmaty, wzorce, to wszystko ma na nas wpływ, co przekłada się na późniejsze nasze zachowanie wobec innych osób.

Objawy nierównowagi energetycznej u kobiet

Jako kobieta odrzucałam swoją kobiecość (przyczyną było to, że rodzina oczekiwała chłopca, a urodziła się dziewczynka). Już w łonie mamy czułam dyskomfort i wielki strach przed narodzinami z powodu swojej „niewłaściwej płci”. Bawiłam się z chłopcami i zachowywałam się jak oni, bo wzrastałam w przekonaniu, że są lepsi od dziewczynek. Potem ubierałam się jak chłopak, chodziłam w spodniach i nie okazywałam swojej kobiecości. Byłam zablokowana swoimi przekonaniami z dzieciństwa. Jednym słowem tuszowałam i odrzucałam swoją kobiecość.

Brakiem równowagi jest także nadmierne podkreślanie i okazywanie swojej kobiecości. Oba te przypadki wypieranie, jak i nadmierne demonstrowanie swojej kobiecości świadczą o braku równowagi balansu w energii kobiecej. Najważniejsze jest poznać i zaakceptować samą siebie, co pomoże zaakceptować siebie jako kobietę.

Pierwiastek męski i rola mężczyzn w obecnych przemianach

Nie zapominajmy o tym, że pierwiastek kobiecy istnieje także w mężczyznach i właśnie o to teraz chodzi, aby żeńska energia w nich rozkwitła i zaczęła się manifestować w świecie. Mężczyźni mają zacząć działać sercem, chronić to, co bezbronne, czyste, niewinne, a w szczególności dbać o kobiety i dzieci. Dlatego ważne jest teraz, aby nawiązać kontakt z własnym sercem, z własnymi emocjami, aby uleczyć wszystkie rany i wyrażać je w bezpieczny sposób i aby nie tłumić swojego bólu, ciężkich przeżyć z przeszłości / przeszłych wcieleń. To jest dla nas wszystkich czas oczyszczenia, uzdrowienia i powrócenia do prastarej równowagi i siły, jaka jest w nas.

Jak manifestuje się brak równowagi u mężczyzn

U mężczyzn jest podobnie jak u kobiet, albo podkreślają przesadnie bycie mężczyzną, albo niekiedy wstydzą się, że nim są. To wszystko sprawia, że mężczyznom i kobietom trudno się porozumieć. Jeśli siebie samych lepiej poznamy, to są większe szanse na to, że zaczniemy się wzajemnie lepiej rozumieć (bez zrozumienia samego siebie nie ma zrozumienia innych). Brak balansu w braniu – dawaniu, zaufaniu – braku zaufania, szacunku – braku szacunku, pomagamy, a zarazem nie potrafimy poprosić o pomoc innych, dajemy miłość, a sami blokujemy się przed jej przyjęciem itd. – brak balansu energetycznego jest w obu płciach zauważalny, dlatego należy uzdrowić swoje centrum serca, aby energia miłości mogła swobodnie w nas przepływać.

Kiedy mężczyznę opuści chęć dominowania i kontrolowania zacznie wsłuchiwać się we własne serce, zacznie się nim kierować, a nie własnym ego. Mężczyźni staną się wrażliwsi, opiekuńczy, delikatni, a zarazem będzie w nich siła, to znak, że energia męska się oczyszcza – uzdrowienia tego potrzebują obie energie, zarówno męska, jak i żeńska, szczególnie wymaga tego nasza seksualność. Obie płcie mają wiele ran, które domagają się oczyszczenia, często nie jesteśmy tego świadomi, ale uleczenie ich jest konieczne, aby przywrócić harmonię na Ziemi.

Kiedy energia męska przeważa nad żeńską, dochodzi do tłumienia własnych emocji, zamiast je w bezpieczny (zdrowy) sposób wyrazić. Kobiety często gromadzą i przechowują w sobie urazy, co w konsekwencji może doprowadzi do licznych dolegliwości (chorób). Nie potrafimy przebaczyć i zapomnieć i ciągle „grzebiemy” w przeszłości i odnawiamy stare rany. To właśnie męska energia (której mamy używać) może pomóc w uwolnieniu się od tych blokad. Może pojawić się w nas złość, nienawiść i wielka ochota na zemstę (bardzo duży zasób energii męskiej i brak balansu z energią żeńską). Kiedy przeważa energia męska, kosztem żeńskiej może uruchomić się w nas program samozniszczenia, który często widzę u obu płci.

Jak możemy u siebie rozpoznać,
że jedna z energii w naszym ciele dominuje?

Możemy zwracać uwagę na dolegliwości ciała, urazy (zwróć uwagę, po której stronie się one pojawiają). Weź pod lupę swoje cechy charakteru, najlepiej jest je wypisać na kartce – jeżeli masz z tym problem, możesz szczerze porozmawiać o tym ze swoim najlepszym przyjacielem / przyjaciółką. Jeżeli mamy jakiś konflikt z osobą płci przeciwnej przeanalizuj swoje części ciała pod tym kątem, o którym wspominam.

Lewa strona naszego ciała (u kobiet i mężczyzn):

Reprezentuje ona żeński aspekt osobowości. Z tym oto aspektem wiążę się:

 • Zdolność proszenia jak i przyjmowania pomocy.
 • Troska o innych (dbałość o wyżywienie).
 • Czułość i opieka.
 • Kreatywność, twórczość i zdolności artystyczne.
 • Umiejętność słuchania jak i zaufanie do mądrości własnej / wewnętrznej.
 • Tematem lewej strony jest dom i rodzina.
 • Tu właśnie uzewnętrzniają się odczucia dotyczące bycia kobietą i wyrażania kobiecej energii, zwłaszcza w świecie zdominowanym przez mężczyzn, jak również manifestowania czułości i troski przez mężczyzn oraz środków, jakimi dysponują, aby okazać większą delikatność i troskę.
 • Dbanie o dom, dzieci, męża (często zapominając o sobie), o ognisko domowe, aby nie wygasło, o psa, kota i ogród itd.
 • Lewa strona odpowiada za odczucia związane z innymi kobietami w naszym życiu np.: z matką, siostrą, babcią, żoną lub córką, czy partnerkami.
 • Po tej stronie mogą uzewnętrznić się ewentualne problemy i konflikty występujące w relacjach z kobietami.

Prawa strona naszego ciała (u kobiet i mężczyzn):

Reprezentuje ona męski aspekt osobowości. Z tym oto aspektem wiążę się:

 • Zdolność dawania.
 • Stanowczość i dominacja.
 • Władza i intelekt.
 • Ta część naszego „ja” odpowiada za kontakty ze światem jak i pracę, którą wykonujemy (dom, zajęcia zawodowe).
 • Finanse, interesy, polityka jak i władza.
 • Tutaj znajdują swój wyraz odczucia dotyczące bycia mężczyzną.
 • Funkcjonowanie w warunkach konkurencji czy występowania w roli żywiciela rodziny.
 • Również bycie kobietą (która szczególnie w obecnych czasach często musi pracować) i jednocześnie wykazywać się stanowczością oraz być czułą i troskliwą matką. Pogodzenie pracy zawodowej z domem.
 • Prawa strona ciała pokazuje również to, co mężczyźni myślą o swojej męskości.
 • Kobiety – o męskich cechach swojej osobowości.
 • Relacje z mężczyznami np.: z ojcem, bratem, dziadkiem, mężem, synem, partnerem, oraz ewentualne konflikty występujące w tych relacjach (z mężczyznami).

Podsumowanie:

Nasze emocje to wielkie energie, dlatego musimy nauczyć się poruszać nimi w ciele w odpowiedni sposób, aby doprowadzić do wewnętrznej harmonii. W tym procesie bardzo ważne jest, abyśmy przeszli od umysłu do serca. Czakra serca jest u wielu zablokowana (albo zdominowana przez ego) i zamknięta na miłość oraz odczuwanie. Przestaliśmy słuchać głosu serca oraz działać w zgodzie z nim. Straciliśmy kontakt z samym sobą oraz z tym, co nas otacza, czyli z naturą, zwierzętami i wszystkim, co żyje. Bądźmy zmianą… postarajmy się przenieść świadomość z naszego umysłu do serca (centrum naszej wielkiej mocy). Uzdrówmy naszą miłość do siebie i do innych. Miłość nie ma ranić, a uzdrawiać, budować.

W obecnych czasach czysta bezinteresowna miłość została zamieniona na miłość, która daje cierpienie, na miłość egoistyczną, która burzy, a nie buduje. Duży udział w tym mają reklamy i wszelkiego rodzaju media. Wdrukowuje się nam wzorce, wierzenia, modele zachowań, które są silnie wypaczone, ukierunkowane na miłość cielesną. Daje się gotowe wzorce, które przez młodych chłopców i dziewczęta wdrażane są w ich życie jako model do naśladowania. W ten sposób kształtuje się młode pokolenia. Naszym zadaniem jest to dostrzec i być ponad ów negatywnymi wzorcami – nie dajmy się ukształtować na czyjąś modłę, bądźmy sobą i przejawiajmy swoje wnętrze w jego najczystszej postaci. Pielęgnujmy i dbajmy o piękną delikatną miłość opartą na czułości, opiekuńczości, partnerstwie, wypływającą z serca, a nie z rozumu. Bądźmy dobrym wzorcem dla naszych dzieci.


Meggi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *